Tonhealing

Tonhealing är en holistisk behandlingsform som helar dig fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Genom regelbunden användning av tonhealing kan vi börja vibrera snabbare på cell- och molekylnivå vilket är vad man menar när man säger att man ”höjer sin frekvens”. På så sätt blir vi mindre ”kompakta” och negativa energier fastnar inte lika lätt på oss.

Tonhealing är baserat på ”sympatisk resonans” principen.

Resonans är vibrationens hastighet hos ett objekt och sympatisk resonans är när ett vibrerande objekt får ett annat objekt i närheten att vibrera i harmoni med det.

Vetenskapen om Cymatics visar att toner nära vår organism skapar en fysisk förändring inuti den och i vårt biomagnetiska fält. Cymatics visar alltså hur ljud formar materia.

Allt i Universum består av atomer och allt vibrerar, inklusive vi människor. All vibration skapar ljud vilket innebär att vi ÄR ljud. ​Allt har sin egen hastighet och frekvens så kan vi säga att när vi är sjuka eller mår dåligt på något sätt betyder det att det finns en del av oss som inte vibrerar i harmoni med varken sig själv eller med sin omgivning. Ungefär som en orkester. Det räcker att det bara är ett instrument som inte är rätt stämd så faller alltihopa.

​De flesta sjukdomar/tillstånd börjar i vårt biomagnetiska fält som vi också kallar aura. Negativa tankar, känslor och programmeringar jobbar sig in i vårt biomagnetiska fält ända in i kroppen och manifesterar sig som sjukdomar/tillstånd.

Med hjälp av toner kan vi hjälpa den delen som tappat sin rätta frekvens och därför inte mår bra att börja vibrera i sin rätta frekvens. Det är nu healingen äger rum och vi kan nu börja återfår en optimal hälsosam vibration.

Toning och övertoner, klangskålar och stämgafflar

När man tonar så ljudar man en stavelse eller vokal som repeteras och används som en transportör som håller den helande intentionen.

Precis så som vitt ljus består av ett brett spektrum av färger som blir synliga när ljuset reflekteras genom en prisma så kan också ljud reflekteras så att man kan uppfatta de olika delar det består av. Övertoner är alltså ”färgerna” i ljudet. Den mänskliga rösten är rikast på övertoner p.g.a. vi har förmågan att göra väldigt små justeringar med vår vilja och därför är övertonerna det mest kraftfulla verktyget i tonhealingen. Dessa övertoner kan upplevas som flöjt- eller klocklikanande toner ovanför grundtonen man tonar in/sjunger. Oavsett om man kan höra de eller inte så finns de där. Precis som färgerna i det vita ljuset. Även om vi inte kan se dem så finns de där.

De olika proportionerna som finns i övertonsskalan finner vi också genom hela naturen och reflekterar den naturliga strukturen av allt liv på Jorden, och vi människor är inget undantag! När vi skapar eller lyssnar till övertoner börjar vi att resonera i harmoni med dessa ursprungliga vibrationer som vi är skapta av och som reflekterar vår egen anatomiska, molekylära och cellulära struktur.

Grundtonen arbetar i huvudsak på den fysiska kroppen medan övertonerna jobbar i huvudsak med vårt biomagnetiska fält. Övertonerna löser upp och skingrar potentiell skadlig energi i vårt biomagnetiska fält och hindrar dem från att nå den fysiska kroppen.

Toning och övertoner hjälper oss bl.a.:

  • att hamna i ett meditativt tillstånd
  • det minskar stress
  • balanserar och renar våra chankran
  • ökar vårt välmående
  • det ger oss en känsla av lätthet
  • balanserar våra hjärnhalvor

Klangskålar

Vare sig man har klangskålarna på kroppen eller en bit ifrån så harmoniserar de och tar bort blockeringar i det vaskulära systemet (blodflödet), skelettet, muskler, vitala organ, det endokrina systemet och ryggmärgsvätskan. I det emotionella och mentala systemet behandlas chakrana med sina respektive energifält med intentionen att harmonisera och ”låta” dem skingras.

Stämgafflar

Stämgafflar avger rena toner som är representerade i rena sinusvågor utan övertoner. De är lämpliga att använda på ledgångar och ben för att återställa rörelse och flexibilitet och hjälpa utvecklingen av bindväven. De främjar djupavslappning och avlägsnandet av stress och gifter som samlats på ledarna. De stimulerar flödet av lymfan och blodet och snabbar på den helande processen.