Reiki Usui Ryoho och Karuna Reiki

Reiki är en gammal energimedicinsk teknik som har sitt ursprung i Tibet, Indien, Kina och Japan och är världens mest utbredda healingform. Den är godkänd av WHO (Världshälsoorganisationen) och Skatteverket som behandlingsmetod.

REIKI betyder Universell Livsenergi och kommer från de japanska orden Rei och Ki. Rei betyder Universell, Högre visdom, Andligt medvetande. Ki betyder Livsenergin som flödar genom allt levande.

Denna holistiska healing form är mycket kraftfull. Den påskyndar kroppens egen läkningsprocess genom att stärka och balansera störningar i kroppens energisystem samtidigt som den sätter igång en reningsprocess i din kropp. Reiki är ett mycket bra komplement till andra behandlingsformer och medicineringar då det bl. a. hjälper till att förkorta läkningsprocessen, förbättrar behandlingsresultaten, reducerar eller tar bort smärtor, spänningar och stress samt minskar biverkningar. Dessutom när man kommer i kontakt med Reikienergin är det vanligt att man förändrar sin livsinställning. Man lär sig att se helheten, sambanden och möjligheterna i livet och framför allt får man insikter när man bevittnar den kärleksfulla kraften som Reikienergin är.

Karuna är ett sanskrit ord som används i Hinduismen, Buddismen och Zen och betyder ungefär ”den handling man gör för att minska lidande för andra” eller ”medkännande handling” eller ”barmhärtig handling”. Det är en healingmetod som utvecklades av William Lee Rand och andra helare på The International Center for Reiki Training. Eftersom Karuna Reiki energin är mycket stark så krävs det att du redan är Master i Reiki Usui Ryoho för att kunna gå Karuna utbildningen.

När vi förstår att vi alla är Ett blir det naturligt att vi vill dela med oss till alla av vår medkänsla eller Karuna utan fördomar och partiskhet. När vi hjälper andra i deras läkningsprocess eller när du läker dina egna sår läker så läks även andra eftersom vi alla är en del av en Enhet, av Alltet.

I buddistisk litteratur kan man finna nedskrivet att för att få rätt effekt av Karuna så måste den ledas av ”Parjna”, som betyder visdom. Det betyder att Karunakunskapen måste följas av personlig utveckling. Karuna är motivationen som alla ljusvarelser (både fysiskt och andligt närvarande) som jobbar för att minska lidandet i världen har. Ju mer känslig och mottaglig du blir för Karuna Reiki som kommer från dessa ljusvarelser desto mer påskyndas din healing. Karuna Reiki öppnar upp dig så att du kan komma närmare ljusvarelserna och arbeta tillsammans med dem.