Light language

Light language eller ljusspråk som det heter på svenska är en kraftfull healingmetod som talar direkt till ditt hjärta och själ. Det anses vara änglarnas språk eller själens språk. Många tror att det är tungomålet vi talade före Babylons historiska fall. Det finns redan inom dig men det kan behövas aktiveras, utvecklas och förfinas. Alla kan kanalisera och överföra ljusspråk, det har vi inom oss, vi behöver återuppväcka det. Alla kan kommunicera på minst en variant av ljusspråk. Det är väldigt individuellt och det finns inget rätt eller fel. Det är bara vad din själ resonerar med under denna livstid.

Det ljusspråket som jag just nu förmedlar är den som föds fram ur kontakten med våra stjärnsystrar och stjärnbröder från Hadar. Jag känner djup kontakt med det ursprunget och energin som flödar genom är av ovillkorlig kärlek, vilket är Hadars största karakteristik.

Generellt finns det fyra olika sätt att kommunicera och uttrycka lätt språk: tala, teckna (som ett teckenspråk), sjunga och skriva. Det finns en oändlig mängd olika typer av ljusspråk och variationer inom varje slag, eftersom universum är en stor och oändlig plats. Generellt sett finns det fyra grundläggande typer av ljusspråk som passar någonstans inom dessa kategorier: Angelic, Elemental, Galactic (inkluderar stjärnvarelser och utomjordningar) och Gaia (inkluderar forntida, nuvarande och framtida jordspråk).

När du tar emot ljusspråk sätter det igång läkningsprocessen inom dig. Den öppnar dina psykiska kanaler och skapar en direkt kommunikation mellan dig och ditt högre jag, din själ, guider/änglar och förstärker den. Ljusspråk är ett levande och kodad flerdimensionellt språk som innehåller stora mängder komprimerad information.

Några av de många fördelarna är:

  • Frigör fast eller blockerad energi .
  • Det sätter igång DNA-aktivering. Det frigör glömda eller vilande gåvor från denna eller andra livstider, och låter dig komma åt dessa och uttrycka dessa på ett lättare sätt.
  • Aktiverar tallkottkörteln vilket hjälper dig att tolka abstrakt information som är själens och andens språk.
  • Det kan aktivera högre dimensionell tillgång och förankring. Det öppnar telepatiska kanaler samtidigt som alla subtila kommunikationskanaler öppnas. Det hjälper till din förmåga att föra själens ljus in i denna kropp och denna dimensionella upplevelse.